| MCINTOSH MPM4000

You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

home-icon

Danh mục sản phẩm

McINTOSH MPM4000

  • Thương hiệu: McIntosh
  • Bảo hành: 24 tháng
  • Trạng thái: Hết hàng
Gọi điện thoại!

McIntosh MPM4000 là đồng hồ hiển thị dòng tín hiệu ra amplifier với kích thước 1DIN có thể gắn trên mặt táp lô xe. MPM4000 thường đường gắn bên dưới đầu đọc CD MX406 thành 2DIN.